H Ίδρυση της Eνορίας

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ, κι ὁ Ναός της στὸ κέντρο. Ἑνα δῶρο τοῦ Θεοῦ, μιὰ φιλόξενη φωλιά, μιὰ κιβωτὸς μέσα στὸν κατακλυσμό. Πόσοι ἄνθρωποι δὲ βρίσκουν τὴν παρηγοριά, πόσοι ἀποκαμωμένοι δὲ βρίσκουν στήριγμα, πόσες ψυχὲς δὲ βρίσκουν τὴ σωτηρία; Πόσοι ἀλλάλητοι στεναγμοί, πόσα ξεκινήματα μιὰς νέας ζωῆς, πόσες ἐλπίδες καὶ πόσες προσευχὲς δὲν σκεπάζει ὁ θόλος μὲ τὸ φιλάνθρωπο βλέμμα τοῦ Παντοκράτορα!

Πρὶν ἀπὸ πενήντα χρόνια ξεκίνησε τὸ ταξίδι της ἡ Ἐνορία τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Ἀμφιθέας Παλαιοῦ Φαλήρου.

Λίγα τὰ χρόνια μέσα στὴν αἰωνιότητα, πολλὰ τὰ θαύματα ποὺ ἔχουν συντελεστεῖ μέχρι σήμερα. Ἡ ἁγία Κυριακὴ σκεπάζει καὶ κατευθύνει τὶς ζωὲς χιλίαδων ἀνθρώπων. Ἀπὸ τὸν ἁπλὸ προσκυνητὴ ποὺ ἀνάβει εὐλαβικὰ ἕνα κερὶ καὶ σχηματίζει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, μέχρι τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποὺ καίει τὴ ζωή του θυσία στὸ βωμὸ τῆς προσφορᾶς. Χιλιάδες οἱ στιγμὲς γιὰ τὴν Ἐνορία μας. Καὶ τὸ ταξίδι συνεχίζεται...

ενορίτες

Ίδρυση

«Τὸν πύργο χτίζουμε ὅλοι ἀντάμα καὶ στὸ Χριστὸ κάνουμε τάμα...» (Γ. Βερίτη) 1955 - Ἐργασίες θεμελίωσης τοῦ πρώτου ξύλινου Ναοῦ. ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ὁ Ψαλμωδὸς ὅταν ἀναφωνεῖ: «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου» (Ψαλ....
7-7-1965 Ἐπάνω στὸ ἀποπερατωμένο Α’ στάδιο τῶν ἐργασιῶν τελέστηκε ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λει- τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Κορίνθου.

Ανέγερση

Θεμελίωση: 12 Ἀπριλίου 1964 Κυριακὴ Δ’ Νηστειῶν. 12-4-1964 Ἡ ἡμέρα τῆς Θεμελιώσεως τοῦ Ναοῦ ἦταν πραγματικὰ μιὰ γιορτή, καθὼς ξεκινοῦσε πλέον καὶ ἐπισήμως μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ τὸ μεγάλο ἔργο τῆς ἀνοικοδόμησης. Ἀριστερὰ ὁ χῶρος τῶν ἐργασιῶν ὅπου ἐτέθη ὁ Θεμέλιος Λίθος (Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Π....
ο ναός από ψηλά

Αρχιτεκτονική

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ Ἁγίας Κυριακῆς ἀπὸ ἀρχιτεκτονικὴ ἄποψη ἀκολουθεῖ τὴ βυζαντινὴ παράδοση. Εἶναι σταυροειδὴς ναὸς μὲ τροῦλο . Σύμφωνα μὲ τὴ σταυρόσχημη αὐτὴ σύνθεση, ὁ κεντρικὸς τετραγωνικὸς χῶρος κλείνεται μὲ τοίχους ἢ ἐπεκτείνεται στὶς τέσσερις πλευρὲς μὲ χώρους, ποὺ καλύπτονται μὲ ἡμικυλινδρικὲς...
Κοίμηση αγίας Κυριακής

Η Αγιογράφηση του ναού

«ἡ τῆς εἰκόνος προσκήνυσις, ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει» (Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός). Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Κωνσταντίνου Π. Γιωτάκη Ὁ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ἔτσι φτιαγμένος, ὥστε νὰ συναρπάζει τοὺς πιστούς. Συμβολίζει, προτυπώνει καὶ εἰκονίζει ὅλο τὸν κόσμο, ἐπίγειο καὶ...

Ερανική Επιτροπή

ὍΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ Πρακτικὸ τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἀνεγέρσεως, τὸ πρῶτο μεγάλο ἔργο τῆς Διοίκησης ἦταν ἡ ἐξεύρεση πόρων. Οἱ ἀνάγκες μεγάλες καὶ οἱ εὐθῦνες πολλές. Ὁ Σύνδεσμος διοργάνωνε διάφορες ἐκδηλώσεις μὲ εἰσιτήριο (ἐκδρομές, παραστάσεις, χοροεσπερίδες, ἀπογευματινὸ τσάι μὲ μουσικὸ πρόγραμμα...