1821-2021 
200 ΧΡΟΝΙΑ
από την Ελληνική Επανάσταση


Μέσα μας τρέχει ΗΡΩΩΝ αίμα

Είμαστε απόγονοι ΜΑΡΤΥΡΩΝ


Θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε,  με τη μνήμη εκείνων που διάβηκαν...

Αξίζει να διαβάσεις

Ορθοδοξία

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε φίλη Ὀρθοδοξία, οὐ ψευσόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας. Ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, ἐν σοὶ ζῶμεν, ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα. Εἰ δὲ καὶ καλέσειε...

Συγνώμη

(Ὁ ἅγιος Διονύσιος συγχωρώντας τὸν φονέα τοῦ ἀδελφοῦ του) «Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ...

Κυριακή του Ασώτου

Ίλιγγος τον κατέλαβε στη σύγκριση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Πρώτα ελεύθερος, τώρα δούλος. Πρώτα υιός, τώρα χοιροβοσκός. Πρώτα...

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

Το πρώτο που αισθάνθηκε μέσα στο ναό ο Τελώνης ήταν η ταπείνωση. Κι επάνω στην Ταπείνωση βρίσκει σταθερό έδαφος για το μεγάλο σκίρτημα προς τα Άνω....
Πρόγραμμα Ιερού Ναού

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών και εκδηλώσεων του ναού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς γιὰ τόν μήνα Ἀπρίλιο εἶναι ἀνοιχτός:
Τὸ πρωί: 7:00-12:00μ
Τὸ ἀπόγευμα: 5:00-7:00μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ
11
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) Ἀντίπα Περγάμου
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου
6:00-6:30μμ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
12
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Βασιλείου ὁσίου ἐπ. Παρίου ὁμολογητοῦ
7:00-8:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός
6:00-7:00μμ Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΡΙΤΗ
13
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μαρτίνου πάπα Ῥώμης, Θεοδοσίου καὶ Ζωΐλου μάρτ.
7:00-8:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός
6:00-7:00μμ Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ
14
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ Ἀριστάρχου, Πούδη, Τροφίμου
7:00-9:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων
5:00-6:30μμ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
6:30-7:15μμ Ἑσπερινὴ Ὁμιλία
ΠΕΜΠΤΗ
15
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Λεωνίδου ἐπ. Ἀθηνῶν ἱερομ., Κρήσκεντος μ.
7:00-9:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων
6:00-7:00μμ Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μαρτ.
7:00-9:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων
5:00-6:30μμ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
7:00-8:30μμ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
17
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Συμεών Περσίδος ἱερομ., Μακαρίου Κορίνθου, Ἀγαπητοῦ Ρώμης
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
18
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας) Ἰωάννου ὁσ., Κυρίλλου πατρ. Κων/λεως
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου
6:00-6:30μμ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
19
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Παφνουτίου ἱερομ., Φιλίππας μάρτ.
7:00-8:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός
6:00-7:00μμ Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΡΙΤΗ
20
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Θεοδώρου ὁσ. Τριχινά, Ζακχαίου ἀπ., Ἀθανασίου Μετεωρίτου
7:00-8:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός
6:00-7:00μμ Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ
21
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἰανουαρίου ἱερομ., Ἀναστασίου Σιναΐτου
7:00-9:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων
5:30-6:30μμ Μέγα Ἀπόδειπνο
6:30-7:15μμ Ἑσπερινὴ Ὁμιλία
ΠΕΜΠΤΗ
22
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ναθαναήλ ἐπισκ., Νεάρχου μ., Θεοδώρου ὁσ.
7:00-8:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός
6:00-7:00μμ Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Λαζάρου τοῦ βοσκοῦ νεομ.
7:00-9:30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων
6:00-7:00μμ Μικρὸ Ἀπόδειπνο
ΣΑΒΒΑΤΟ
24
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τοῦ Λαζάρου Ἐλισάβετ τῆς Θαυματουργοῦ
7:00-9:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
6:00-6:30μμ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
25
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Μάρκου ἀποστ., Νίκης μάρτυρος
7:00-10:00πμ Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία Ἰωάν. Χρυσοστόμου
7:00-8:30μμ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου