Εγκύκλιος Σεβασμιοτάτου

Ἀριθμ. Πρωτ. 143 Νέα Σμύρνη, 4 Μαρτίου 2021 Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ΕΦΘΑΣΕ καί πάλι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Πατέρες καί προσφιλέστατοι ἀδελφοί, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἀπό αὔριο ἀνοίγει τίς πύλες της καί προσκαλεῖ ὅλους ἐμᾶς, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά εἰσέλθουμε στήν εὐλογημένη περίοδο. Μία περίοδο πνευματικῆς προετοιμασίας γιά νά καταλήξουμε νά προσκυνήσουμε τά ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου καί λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ καί νά ἑορτάσουμε ἐν χαρᾷ τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του. Ἡ συγκυρία εἶναι ὀδυνηρή γιά ὅλους μας. Ἡ πανδημία τοῦ covid 19 συνεχίζεται σέ παγκόσμια κλίμακα· φυσικά καί στήν πατρίδα μας. Χιλιάδες συνανθρώπων μας νοσοῦν. Οἱ κλινικές covid ἀσφυκτιοῦν. Οἱ ἐντατικές μονάδες εἶναι γεμάτες. Καί πολλοί ἐκ τῶν ἀδελφῶν μας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, κατέληξαν, χωρίς νά μποροῦμε νά τούς ἀποχαιρετήσουμε καί νά τούς κηδεύσουμε, ὅπως ἡ χριστιανική μας παράδοση ἐπιβάλλει. Ἡ ζωή, ὡστόσο, συνεχίζεται, ἔστω καί μέ αὐστηρά ὑγειονομικά μέτρα καί πολλούς περιορισμούς. Ἔτσι φτάσαμε κι ἐφέτος στό κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Πῶς θά τήν ὑποδεχθοῦμε ὡς χριστιανοί; Πῶς καλούμεθα νά ζήσουμε στή διάρκειά της; Οἱ ἱεροί ποιητές πού συνέθεσαν ἕνα πλῆθος τροπαρίων, τά ὁποῖα συγκροτοῦν τό λειτουργικό βιβλίο τοῦ Τριωδίου πού δεσπόζει στήν ἐκκλησιαστική λατρεία αὐτῆς τῆς περιόδου, μᾶς ὑποδεικνύουν μερικά ἰδιαίτερης σημασίας στοιχεῖα, τά ὁποῖα χαρακτηρίζουν τόν πνευματικό μας ἀγώνα κατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή. * * * ΠΡΩΤΑ ΑΠ᾽ ΟΛΑ ὑποδεχόμαστε καί ξεκινᾶμε τή νηστεία μας «φαιδρῶς», δηλαδή μέ χαρά. Δέν μᾶς φοβίζει ὁ σχετικός κόπος πού θά καταβάλουμε. Δέν λυπούμαστε πού γιά τόσες ἡμέρες θά στερηθοῦμε κάποιες εὐχάριστες τροφές. Δέν ἀνησυχοῦμε μήπως πάθει κάτι ἡ ὑγεία μας ἤ τελικά δέν θά τά καταφέρουμε. Κάνουμε τόν σταυρό μας. Ἐπικαλούμεθα τή βοήθεια τοῦ Κυρίου μας καί ξεκινᾶμε μέ αἰσιοδοξία καί χαρά. Ὁ ἀγώνας πού ἀναλαμβάνουμε νά διεξαγάγουμε εἶναι πνευματικός. Ἡ νηστεία δέν εἶναι αὐτοσκοπός· εἶναι ὅπλο. Ὅπλο ὅμως πολύ ἀποτελεσματικό, ὅπως μᾶς ἐπισημαίνουν οἱ πνευματικοί μας διδάσκαλοι. Ἡ ἀποχή μας ἀπό λιπαρές καί πρωτεϊνοῦχες τροφές βοηθᾶ νά περιστείλουμε τίς σαρκικές ἐπιθυμίες καί νά πολεμήσουμε τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς καλοῦν νά νηστέψουμε ὄχι μόνο «σωματικῶς» —ἀπό ὁρισμένες τροφές, ἀλλά καί «πνευματικῶς» —ἀπό τά πάθη καί τούς ἐφάμαρτους λογισμούς. «Ἀπο παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος», ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β’ Κορ. 7,1). Δυστυχῶς, πολλοί ἀπό μᾶς τούς χριστιανούς ὅταν κάνουμε λόγο γιά νηστεία ὁ νοῦς μας πηγαίνει μόνο στίς τροφές, στήν κατσαρόλα καί τό τηγάνι. Ὄχι, ἀδελφοί μου. Αὐτό πού προέχει εἶναι ἡ πνευματική νηστεία. Ἡ ἐκρίζωση τῶν παθῶν. Ἡ καταπολέμηση τῆς κάθε εἴδους ἁμαρτίας. Ἄς ἀκούσουμε τόν Μέγα Βασίλειο πῶς ὁριοθετεῖ τήν ἀξιέπαινη νηστεία. «Δέν φτάνει ἡ ἀποχή καί μόνο ἀπό τίς τροφές γιά νά εἶναι ἄξια ἐπαίνου ἡ νηστεία μας. Ἄς νηστέψουμε νηστεία εὐπρόσδεκτη στόν Θεό. Ἀληθινή νηστεία εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπό ὁτιδήποτε κακό καί ἐφάμαρτο· ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας, ἡ ἀποχή ἀπό τόν θυμό, ὁ χωρισμός ἀπό τίς αἰσχρές ἐπιθυμίες, τήν καταλαλιά, τό ψεῦδος καί τήν ἐπιορκία». * * * Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ὅτι πολλοί συνάνθρωποί μας —ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας, ἐν τούτοις βαπτισμένοι— ἀγνοοῦν τόσο τό νόημα τῆς ἱερῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὅσο καί τή σημασία τῆς νηστείας. Χρέος δικό μας, τῶν συνειδητῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι καί οἱ ἴδιοι νά βιώσουμε τό γνήσιο περιεχόμενό της καί μέ τό παράδειγμά μας νά διεγείρουμε τά πνευματικά ἐνδιαφέροντά τους. Παράλληλα, νά προσευχόμαστε ὁ Θεός νά τούς φωτίσει καί νά τούς ἑλκύσει κοντά Του. Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι σέ ὅλους Καλή Σαρακοστή. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς νά μᾶς ἐνισχύσει στόν ἀγώνα μας καί νά μᾶς ἀξιώσει μέ ὑγεία καί ἀνάταση ψυχῆς νά φθάσουμε στή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί μέ χαρά νά ἑορτάσουμε τό ἅγιο Πάσχα. Μέ πατρική ἀγάπη ἐν Χριστῷ Ὁ Ἐπίσκοπός σας † Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Γαμήλιο επίδομα κληροδοτήματος "Παύλου Αθανασιάδη"

σελίδα 1 από 3 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

46η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7-2-2021 Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην 46η Αιμοδοσία της Ενορίας μας! Ζητούμε ειλικρινά συγνώμη για την μεγάλη αναμονή και την μη δυνατότητα συμμετοχής αρκετών από σας λόγω πολύ μεγάλης προσέλευσης. Ήδη σχεδιάζουμε σε συνεννόηση με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, οι επόμενες Αιμοδοσίες μας να είναι Διήμερες (Σάββατο και Κυριακή) για καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση! Ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί και η Αγία Κυριακή να σας προσφέρει κάθε καλό και να σας ενισχύει σε τέτοια θεάρεστα έργα. π. Βασίλειος

Ας μην ξεχάσουμε τα... Χριστούγεννα!!

...ας μην ξεχάσουμε! Στις δύσκολες αυτές στιγμές που βιώνουμε όλοι ας μην ξεχάσουμε εκείνους που μας έχουν ανάγκη. Α. Η Ενορία μας βοηθάει 70 περίπου οικογένειες σε μηνιαία βάση με τρόφιμα και χρήματα.