1788

Εγεννήθη εις το Λονδίνο ο Λόρδος Βύρων.

 

1827

Οι Τούρκοι των Χανίων πυρπολούν όλες τις χριστιανικές συνοικίες της πόλεως.

 

1830

Πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο διακηρύσσεται η ανεξαρτησία της Ελλάδος.

 

1842

Η Εθνική Τράπεζα αρχίζει επισήμως τις εργασίες της.

 

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ (στην Κρήτη τους έλεγαν χαΐνηδες = κακοποιούς) ήσαν άτακτα σώματα Ελλήνων που δεν ανέχονταν την τυραννία. Η λέξη «κλέφτης» στην αρχή είχε τον και σήμερα δύσφημο χαρακτήρα της σήμαινε δηλαδή τον κακοποιό. Οι αγώνες τους, όμως, εναντίον των Τούρκων έδωσαν στη λέξη άλλη εννοιολογική απόχρωση, ώστε να σημαίνει τον προασπιστή της ελληνικής ελευθερίας. Οι πρώτοι κλέφτες, που εμφανίσθηκαν αμέσως μετά την Άλωση, δεν είχαν κανένα εθνικό προσανατολισμό, ξεχώριζαν όμως από τους κοινούς ληστές, γιατί αυτοί έτρεφαν άσπονδο μίσος κατά της τουρκικής διοικήσεως. Με την πάροδο του χρόνου, απετέλεσαν τους πυρήνες εθνικής αντιστάσεως των Ελλήνων και γι’ αυτό προσφυέστατα ο Μακρυγιάννης τους ονόμασε «Μαγιά τῆς Λευτεριᾶς».