1892

Αποθνήσκει ο εξ Ηπείρου εθνικός ευεργέτης Κωνσταντίνος Ζάππας.

 

ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ

Εφόσον η ευνομία δεν ήταν από τα πρώτα γνωρίσματα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η ληστεία ήταν ένα επικερδές πάντα «επιτήδευμα» για τους ριψοκίνδυνους που είχαν στις φλέβες τους το σπέρμα της περιπέτειας, ήταν φυσικό να δημιουργηθούν από τις τοπικές αρχές ειδικά σώματα για την τήρηση της τάξης, όπως γινόταν και στη βυζαντινή περίοδο. Τέτοια σώματα ήσαν οι αρματολοί. Οι αρματολοί απετέλεσαν την στρατιωτική αριστοκρατία του υπόδουλου Ελληνισμού. Αρματολοί εμφανίζονται σε όλες τις φάσεις της Τουρκοκρατίας, αλλά σε πιο συγκροτημένη μορφή σε κάθε περίοδο πολεμική που αντιμετώπιζε η Τουρκία.