1827

Ο Γ. Καραϊσκάκης με το στράτευμα του επιτίθεται εναντίον του τουρκικού στρατοπέδου εις την Βελίστα της Στερεάς Ελλάδος και σκορπίζει μεγάλη καταστροφή.

 

Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος διακηρύττει προς τους Έλληνας: « Ἐάν ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, ουδείς καθ’ ἡμῶν. Τέλος πάντων εἶμαι ἐν μέσω ὑμῶν, καί διά τοῦτο ἀποδίδω χάριτας πρός τόν Ὕψιστον. Ἡ διάχυσις τῆς ψυχῆς, μέ τήν ὁποῖαν μέ ὑπεδεχθήκατε, καί τά δείγματα τῆς ἐμπιστοσύνης, μέ τά ὁποῖα εὐαρεστείσθε νά μέ περιστοιχεῖτε, νύττεν βαθέως τήν καρδίαν μου, καί δεν βλέπω τήν στιγμήν νά σᾶς δώσω ὃλον ὀλόκληρον τό μέτρον τῆς ἀφοσιώσεως καί τῆς εὐγνωμοσύνης μου…».
«Κατά προσωπική ἐκτίμηση, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὑπῆρξε ὁ πρῶτος καί ὁ κορυφαῖος τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν, ὂχι μόνο διότι εἶχε διακριθεί ὡς ἰσάξιος τῶν μεγαλύτερων διπλωματῶν (Μέττερνιχ, Ταλλεϋράνδος, Κάστρελιγ), ἀλλά διότι ὠς κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος ξεκίνησε ἑκ τοῦ μηδενός καί δημιούργησε κάτι. Οἱ μεταγενέστεροι σημαντικοί πολιτικοί ξεκίνησαν ἀπό αὐτό το κάτι καί συχνά μετέτρεψαν αὐτό το κάτι σέ…τίποτα». ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ