1922

Αρχίζει εις τις Κάννες η διάσκεψις για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Εις την ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ο πρωθυπουργός Γούναρης και ο υπουργός εξωτερικών Μπαλτατζής.

 

1824

Ο τσάρος Αλέξανδρος ο Α΄ έστειλε στις 9 Ιανουαρίου 1824 υπόμνημα προς τις κυβερνήσεις Αγγλίας και Γαλλίας πως «ἦλθεν ἠ ὣρα της εἰρηνεύσεως της Ἑλλάδος». Ο λόγος που προβάλλει ο τσάρος είναι σοβαρός «Ἡ παῦσις τῶν ταραχῶν τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀναγκαιοτάτη, διότι ἐξ αὐτῶν βλάπτεται καιρίως τό μέρος εμπόριον τής Ρωσίας και παραλύεται ἡ βιομηχανία του μεγάλου μέρους του ρωσικού κράτους». Ωστόσο ο βαθύτερος λόγος είναι πολιτικός: μια Ελλάς αυτόνομη και εξαρτημένη από το άρμα της αγγλικής πολιτικής, θα ήταν δύναμη εμποδιστική για τα επεκτατικά σχέδια των τσάρων.