ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ (1765-1848): Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, που πέρασε στην ιστορία ως Πετρόμπεης (τελευταίος μπέης της Μάνης, από το 1816 ως τον Αγώνα) έχει εκτιμηθεί ποικιλοτρόπως από πολλούς ιστορικούς – συγχρόνους και παλαιούς ‒ αλλά και από τους απομνημονευματογράφους του Αγώνα. Ασφαλώς, στο curriculum vitae (=βιογραφικό) του ανδρός υπάρχουν πολλά αρνητικά στοιχεία, αλλά η συμβολή του στον Αγώνα είναι θεμελιακή: χωρίς το ‘’ΝΑΙ’’ το δικό του η Επανάσταση δεν θα είχε εκραγεί. Διότι πίσω από τον Μαυρομιχάλη ‒ παρά τις τοπικές διαφορές ‒ βρισκόταν η Μάνη, που σύμφωνα με τα σχέδια των Φιλικών θα ήταν ο τόπος ενάρξεως του Αγώνα, στο οποίο τόπο θα έφθανε όποιος θα επιλεγόταν αρχηγός. Οι πάντες προσέβλεπαν προς την Μάνη, διότι ήταν η μόνη ελεύθερη περιοχή και διέθετε μια δύναμη συμπαγή οπλοφόρων, υπό πολλούς καπετάνιους, που μπορούσε να φθάσει σε περίπτωση πανστρατιάς τους 5.000 άνδρες.