1826

Ελληνικός στόλος που αποτελείται από δέκα εννιά καράβια και μπουρλότα καταφέρνουν με επιτυχία να διασπάσουν τον αποκλεισμό του Μεσολογγίου από την θάλασσα και να ανεφοδιάσουν την πόλη με ολίγα τρόφιμα.