1804

Ο Κίτσος Μπότσαρης με 1.150 Σουλιώτες εγκαταλείπουν το Βουλγαρέλι και κλείνονται εις το μοναστήρι του Σούλτσου, ένθα και πολιορκούνται από τον πολυάριθμο στρατό του Αλή Πασά.