1822

Ο Ομέρ μπέης στέλνει την κεφαλή του Ηλία Μαυρομιχάλη στον Σουλτάνο.

 

ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ, που ως ανώτατη κοινωνική τάξη των Ελληνοφώνων χριστιανών σχηματίσθηκε πέριξ του πατριαρχείου μετά την Άλωση, έλαβαν την ονομασία από την συνοικία Φανάρι, όπου βρισκόταν το περίφημο «φανίον», που φώτιζε τον Κεράτιο. Το μέρος παραχωρήθηκε στους Έλληνες κι εκεί εγκαταστάθηκε το πατριαρχείο μετά το 1602. Έκτοτε το Φανάρι, άλλοτε άσημη συνοικία, έγινε το θρησκευτικό, πνευματικό και πολιτικό κέντρο των υπόδουλων. Πολλοί Φαναριώτες ήσαν γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών του Βυζαντίου η πλούσιοι επιχειρηματίες, φερμένοι από όλα τα σημεία του ελληνικού χώρου. Γρήγορα απέκτησαν μια οικονομική, πνευματική και κοινωνική υπεροχή έναντι των Τούρκων. Οι περισσότεροι, χάρη στη γλωσσομάθεια τους (οι Τούρκοι δεν μάθαιναν τις γλώσσες των «απίστων») και την αναμφισβήτητη ευφυία και διπλωματικότητα τους, χρησιμοποιήθηκαν από την τουρκική διοίκηση ως διερμηνείς (δραγουμάνοι) για τις επαφές τους με ξένους, κυρίως Ευρωπαίους.