1879

Πραγματοποιείται συνάντησις εις την Πρέβεζα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων αντιπροσώπων για τον καθορισμό των βορείων ελληνοτουρκικών συνόρων, που προέβλεπε η συνθήκη του Βερολίνου.