1822

Σκοτώνεται ο υιός του Πετρόμπεη Ηλίας Μαυρομιχάλης, έξω από τα Στύρα της Εύβοιας και ο πατήρ του αναφωνεί. «Ὁ υἱός μου ἀνῆκεν εἰς την πατρίδα καί ἀπέθανεν ὡς στρατιώτης».

 

1827

Οι Τούρκοι βομβαρδίζουν την Ακρόπολη, η στέγη του Ερέχθειου κατακρημνίζεται και σκοτώνονται έντεκα άνθρωποι και ανάμεσα τους και η γυναίκα του Γιάννη Γκούρα.