1826 Ο Κιουταχής επιτίθεται εις τους Έλληνες που στρατοπέδευσαν εις το Χαϊδάρι και αυτοί κατορθώνουν τη νύκτα να οπισθοχωρήσουν.

1867 Οι Κρήτες συντρίβουν τις δυνάμεις του Ομέρ Πασά στη θέση Καβαλλαράς Μεραμβέλλου.