1456 Οι Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.

1821 Οι Τούρκοι νικούν τους Έλληνες εις τον Αλμυρό της Κρήτης και αιχμαλωτίζουν πολλά γυναικόπαιδα.

1865 Απέθανεν εις την Αίγιναν και ετάφη μετά μεγάλων τιμών ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εις ηλικίαν 74 ετών.

1825: Σε μια πολύ κρίσιμη για τους Έλληνες στιγμή που η απειλή του Ιμπραήμ ήταν άμεση και πιεστική, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος συντόνισε τη μεταστροφή προς την αγγλική προστασία. Άλλωστε, το δάνειο που ήλθε σαν το '’μάνα’’ δεν ήλθε εξ ουρανού, από την Αγγλία ήλθε. Κι ο Μαυροκορδάτος κατανοούσε, πως δεν συνέφερε το σβήσιμο της ελληνικής εξεγέρσεως, διότι οι Άγγλοι δανειστές θα έχαναν τα χρήματά τους. Άρα, για πολλούς λόγους συνέφερε στην Αγγλία η διάσωση των Ελλήνων. Από την άλλη, προς μεγάλη ενόχληση των Άγγλων, οι Γάλλοι βοηθούσαν ανοικτά τον Μωχάμετ Άλυ. Κι αυτό δεν εξυπηρετούσε τον γαλλόφιλο Κωλέττη στην προώθηση μιας γαλλικής λύσης, αφού η επίσημη Γαλλία είχε προκρίνει τον κυριότερο αντίπαλο των Ελήνων. Συνεπώς, η δραστηριότητα του Μαυροκορδάτου δεν ήταν απότοκος μόνον του φιλοαγγλισμού του, ήταν καρπός μιας ώριμης σταθμίσεως των πραγμάτων.