338π.Χ. Η μάχη της Χαιρωνείας. Συντριβή των δυνάμεων των Νοτίων Ελλήνων από τον Φίλιππο Β’.

1824 Ο Ελληνικός στόλος αποτρέπει τον Τουρκικό στόλο να κάνει απόβαση στην Σάμο.

1825 Οι Κρητικοί καταλαμβάνουν αιφνιδιαστικά από τους Τούρκους τα κάστρα της Γραμβούσας και της Κισσάμου.


1821: Όσο για τον Πετρόμπεη, που υπέγραψε την '’προειδοποίησιν’’ και την υπέγραψε ως '’Ηγεμών και αρχιστράτηγος’’ για περισσότερο εντυπωσιασμό, τον πρώτο καιρό ήταν η δεσπόζουσα προσωπικότητα στο Μοριά. Το όνομά του, χάρη στην προκήρυξη που είχε μεγάλη απήχηση, επειδή δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες της Ευρώπης και της Αμερικής, έγινε παντού γνωστό. Δεν ήταν, όμως, ο ενδεδειγμένος για την ολική διεύθυνση του ελληνικού Αγώνα αρχηγός. Για το λόγο αυτό, ο Κολοκοτρώνης, εις πείσμα πολλών, άρχισε να εφαρμόζει, βοηθούμενος από τον Μούρτζινο που του έδωσε 200 Μανιάτες πολεμιστές, το δικό του στρατηγικό σχέδιο, δηλαδή να κατευθυνθεί προς την Αρκαδία και να κτυπήσει την Τριπολιτσά, που ήταν η καρδιά του Μοριά. Τον ακολούθησαν ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσσας αλλά και οι Μαυρομιχαλαίοι, με στρατιωτικούς αρχηγούς τους γενναιότατους Ηλία και Κυριακούλη Μαυρομιχάλη (γυιό και αδερφό του Πετρόμπεη).