1571 Οι υπερασπιστές της Αμμοχώστου της Κύπρου δέχονται την παράδοση της πόλεως από τους Τούρκους.

1821 Εκδίδεται η πρώτη έντυπη εφημερίδα εις την Καλαμάτα με τον τίτλο '’Σάλπιγξ Ελληνική’’

Η σημαντικότερη από διπλωματική άποψη ενέργεια που προσγράφεται στο ενεργητικό του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη είναι ο σχηματσμός ενός εμβρυακής μορφής πολιτικού σώματος, της '’Μεσσηνιακής Γερουσίας’’, η οποία, με δική του υπογραφή, απέστειλε προς τις ευρωπαϊκές αυλές την περίφημη '’προειδοποίησιν’’. Πρόκειται για μια προκήρυξη εκτίθενται με σαφήνεια οι σκοποί του Αγώνα, καταγγέλεται η τουρκική τυραννία και ζητείται η συνδρομή των πάντων για την ελληνική ανεξαρτησία. Η Καλαμάτα είναι η πρώτη σημαντική πόλη που απελευθερώθηκε από τους Έλληνες και στην αρχή του Αγώνα ήταν βάση εξορμήσεως των εοαναστατικών στρατευμάτων προς διάφορες κατευθύνσεις του Μοριά. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πόλη αυτή την 1η Αυγούστου 1821 εκδόθηκε η πρώτη ελληνική εφημερίδα, επί ελληνικού εδάφους, η “Σάλπιγξ Ελληνική” από τον λογιότατο αρχιμανδρίτη Θεόκλητο Φαρμακίδη.