Νοσοκομείο

Ολοκληρώνεται η νέα πτέρυγα τον Νοσοκομείου της Ιεραποστολής