Αγία Κυριακή Luilu

Οι εργασίες ανέγερσης της Αγίας Κυριακής Luilu προχωρούν