Βοηθεῖστε κι ἐσεῖς

Ποιοί εἴμαστε:

  Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Ἀμφιθέας-Παλαιοῦ Φαλήρου
Λ. Ἀμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO
τηλ: 2109419643 fax: 2109416425
Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr 
Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Βασίλειος Γιαννάκας

Σύντομο Ἱστορικό.

1989: Μετέβη στὀ Κολουέζι τοῦ Κογκὸ ὁ π. Μελέτιος Γρηγοριάτης σὲ ἀντικατάσταση τοῦ π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη ὁ ὁποίος εἶχε χάσει τὴ ζωή του σὲ ἀτύχημα. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε ἱεραποστολικὰ γιὰ 18 συναπτὰ ἔτη.

2006: Ἱδρύθηκε τὴν 1η Νοεμβρίου ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπή Κατάγκας διὰ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόμου καὶ ὁ π. Μελέτιος ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς νεοϊδρυθείσας Ἐπισκοπῆς καἰ χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Μακαρ. Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο Β΄ τὴν 25η Νοεμβρίου.

2016: Ἡ Ἐπισκοπὴ αναγορεύθηκε σε Μητρόπολη στὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τῆς ὁποίας περιλαμβάνεται ἡ μεγάλη Ἐπαρχία katanga τοῦ Congo.

Έδρα: Λουμπομπάσι τοῦ Κογκό
B.P Box.108 Kolwezi CONGO
Τηλ. & Φαξ:  +243-814826813/ 814040100
email. ierapkol_athos@yahoo.gr

Ἡ Ἐνορία μας βοηθάει τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Katanga τοῦ Congo.

2012: Ξεκινήσαμε τὶς ἐπισκέψεις μας κάθε Καλοκαίρι στὴν περιοχὴ μὲ τὴν συμμετοχή μας στὸ Ἱερατικὸ Σεμινάριο ποὺ πραγματοποιεῖ ἡ Μητρόπολη Katanga κάθε Ἰούλιο.

2013: Θεμελιώσαμε τὸν Ἱερό Ναὸ Ἁγίας Κυριακῆς στὸ Luilu –  Kolwezi.

2016: Ὁ Ναὸς Ἐγκαινιάστηκε καὶ ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ ὡς Ἐνοριακός.

2018: Ἡ Ἐνορία μας ξεκίνησε τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας στὴν πόλη Kakanda.


Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό:
Τὴν συμπαράστασή σας,
τὶς προσευχές σας,
τὴν ὅποια οἰκονομική
ἢ ἄλλη προσφορά σας.

Συγκεντρώνουμε:
Βιβλία γαλλικά
Ἰατροφαρμακευτικὸ ὑλικό

Οἱ Ναοὶ μποροῦν νὰ συμβάλουν μέ:
Νάμα γιὰ τὴν Θ. Κοινωνία
Λάδι και θυμίαμα
Εἴδη σχετικὰ μὲ τὴν Λατρεία.

Κατασκευὴ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
στὴν πόλη Kakanda τοῦ Κογκό

(περίπου 120 Km – 2 ώρες ανατολικά τοῦ Kolwezi)

 Προϋπολογισμός κατασκευῆς 50.000€.
Έχουμε συγκεντρώσει και προσφέρει μέχρι σήμερα 31 Ιουνίου 2019 
το ποσό των 40.000 € (Υπόλοιπο 10.000 €)
.

Ὁ Κύριος νὰ εὐλογεῖ τοὺς δωρητὲς καὶ
ἡ Ἁγία Κυριακὴ νὰ τοὺς προστατεύει καὶ νὰ τοὺς χαρίζει κάθε καλό!