Διοργανώνουμε τὴν 56η Αἱμοδοσία μας καὶ χρειαζόμαστε τὴν βοήθειά σας. Γι' αὐτὸ παρακαλοῦμε:
α) Νὰ προωθήσετε τὸ μήνυμα καὶ νὰ ἐνημερώσετε ὅσο περισσότερους μπορεῖτε, προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν.
β) Νὰ τυπώσετε καὶ νὰ ἀναρτήσετε τὴν ἀφίσα μας στὴν εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας σας ἢ νὰ τὴν ἀναρτήσετε σὲ γνωστές σας ἱστοσελίδες ἢ προφίλ ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτύωσης.
γ) Νά συμμετάσχετε κι ἐσεῖς στὴν αἱμοδοσία μας ἂν ἔχετε τὴν δυνατότητα:
Ἡ Αἱμοδοσία θα γίνει στὴν αἴθουσα κάτω ἁπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου

τὸ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ἀπὸ τὶς 09:00 πμ ἔως τὶς 1:00 μμ

Γιά νά συμμετάσχετε θα πρέπει:
Νὰ κλείσετε ΡΑΝΤΕΒΟΥ Διαδικτυακά ΕΔΩ ή σαρώστε (scan) το QR της αφίσας ή Τηλεφωνικὰ στο 6940028003 

Νά ἔχετε μαζί σας τόν ΑΜΚΑ καί τήν ἀστυνομική σας ταυτότητα.


Ἀπαραίτητο ἐπίσης εἶναι νὰ ἔχετε τὴν προστατευτική σας μάσκα.


Οἱ ἀνάγκες σέ αἷμα πού ὑπάρχουν στήν πατρίδα μας εἶναι μεγάλες. Ἡ προσφορά αἵματος εἶναι ἀναντικατάστατη. Εἶναι δυνατή ἀπό τούς περισσότερους. Εἶναι ἀκίνδυνη, ὠφέλιμη, ἀνώδυνη, φιλάνθρωπη καί θεάρεστη. Εἶναι καθήκον ὅλων μας!