5 - 6 Φεβρουαρίου

4 - 5 Ιουνίου

1 - 2 Οκτωβρίου

 

 ἀπὸ τὶς 10:00 τὸ πρωὶ ἔως τὶς 1:00 τὸ μεσημέρι

στην αίθουσα κάτω από το Ναό

Νὰ εἶσαι ἐκεῖ γιατί...

...μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!