7 Φεβρουαρίου 2021

6 Ιουνίου 2021

3 Οκτωβρίου 2021

 

 ἀπὸ τὶς 10:00 τὸ πρωὶ ἔως τὶς 1:00 τὸ μεσημέρι

στην αίθουσα κάτω από το Ναό

Νὰ εἶσαι ἐκεῖ γιατί...

...μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!