Πού ν' ακουμπίσω;

"Όταν δεις να σου συμβαίνει κάτι απροσδόκητο και να σ' ενοχλεί,
μην τρέξεις να βρεις καταφύγιο σε ανθρώπους και μην αποβλέψεις σε γήινη βοήθεια,
αλλά παραμέρισέ τους όλους και ύψωσε τη σκέψη σου στο γιατρό των ψυχών.
Γιατί μόνο Εκείνος μπορεί να ανακουφίσει την καρδιά μας,
ο οποίος έπλασε μόνος Του τις καρδιές μας και γνωρίζει όλες τις πράξεις μας.
Εκείνος μπορεί και στη συνείδησή μας να διεισδύσει
και τη διάνοιά μας να προσεγγίσει
και την ψυχή μας να παρηγορήσει.
Εάν Εκείνος δεν παρηγορήσει τις καρδιές μας,
όσα και αν μας προσφέρουν οι άνθρωποι, θα είναι περιττά και ανώφελα.
Όπως, επίσης, όταν μας παρηγορεί και μας ανακουφίζει ο Θεός,
οι άνθρωποι, κι αν μύριες ενοχλήσεις μας προκαλούν,
καθόλου δεν μπορούν να μας βλάψουν.
Γιατί, όταν Εκείνος στερεώσει την καρδιά μας,
κανείς δεν μπορεί να την κλονίσει."

Βλέπε οὖν καὶ σὺ, ἀδελφὲ, ἐπὰν ἴδῃς τι τῶν ἀδοκήτων προσπεσὸν καὶ ἐνοχλοῦν σοι,
μὴ πρὸς ἀνθρώπους καταφύγῃς, καὶ πρὸς θνητὴν ἴδῃς βοήθειαν,
ἀλλὰ πάντας παραδραμὼν ἀνάδραμε τῇ διανοίᾳ σου πρὸς τὸν τῶν ψυχῶν ἰατρόν.
Καρδίαν γὰρ θεραπεῦσαι ἐκεῖνος μόνος δύναταιπλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας ἡμῶν,
καὶ συνιεὶς πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν· αὐτὸς δύναται εἰς τὸ συνειδὸς ἡμῶν εἰσελθεῖν,
καὶ τῆς διανοίας ἅψασθαι, καὶ παρακαλέσαι τὴν ψυχήν.
Ἐὰν δὲ ἐκεῖνος μὴ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ἡμῶν, τὰ παρὰ ἀνθρώπων περιττὰ καὶ ἀνόνητα·
ὥσπερ πάλιν τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος καὶ παραμυθουμένου,
κἂν μυρία ἄνθρωποι παρενοχλῶσιν, οὐδὲ εἰς τὸ τυχὸν ἡμᾶς παραβλάψαι δυνήσονται·
ὅταν γὰρ ἐκεῖνος στερεώσῃ καρδίαν, οὐδεὶς αὐτὴν διασεῖσαι δύναται.

(Χρυσοστόμου: Λόγοι περί μετανοίας)

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου

Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO

τηλ: 2109419643 fax: 2109416425

Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr

 

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο. Στείλε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (δική σου ή φίλων σου) στο «Έχεις Μήνυμα» και γίνε μέτοχός της.

Powered by AcyMailing