Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά

Χρόνια Πολλά!

Τὶς μέρες αὐτὲς θὰ εὐχηθοῦμε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο «χρόνια πολλά». Κάποιοι μάλιστα, βάζουν καὶ συγκεκριμένα ὅρια λέγοντας «νὰ τὰ ἑκατοστήσεις» ἢ ἄλλοι «νὰ τὰ χιλιάσεις» θεωρώντας ὅτι τὸ ὅριο εἶναι τόσο μεγάλο ποὺ εὐχόμενοι μιὰ τέτοια εὐχὴ εὐεργετοῦν τὸν ἀποδέκτη της.

Ὅμως, ἀγαπητέ μου, δὲν θέλω οὔτε νὰ τὰ ἑκατοστίσω, οὔτε νὰ τὰ χιλιάσω! Διότι ὁ Θεὸς μᾶς ἔπλασε χωρὶς ἡμερομηνία λήξεως. Ἐσὺ γιατί μοῦ περιορίζεις τὸν ὁρίζοντα τῆς αἰωνιότητας ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεὸς στὸ ἐλάχιστο χρονικὸ ὅριο τῶν ἑκατὸ ἢ ἔστω χιλίων ἐτῶν; Καὶ τὶ εἶναι χίλια ἔτη ποὺ τὸ λὲς καὶ μὲ τόση ἔμφαση; «Ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές». Δὲν θέλω, λοιπόν, οὔτε νὰ τὰ ἑκατοστίσω οὔτε νὰ τὰ χιλιάσω ἀλλὰ νὰ τὰ διαιωνίσω.

Ἔτσι ὅταν ἐμεῖς εὐχόμαστε «χρόνια πολλά» νὰ μὴν ἐννοοῦμε τὰ χρόνια αὐτῆς τῆς ζωῆς γιατὶ ἔτσι κι ἀλλιώς, ὅσα πολλὰ κι ἂν εἶναι τελειώνουν καὶ μάλιστα σύντομα. Νὰ λέμε «χρόνια πολλά» καὶ ὁ νοῦς μας νὰ στρέφεται σ’ ἐκείνη τὴν ζωὴ τῆς ὁποίας πραγματικὰ τὰ χρόνια θὰ εἶναι ὄχι ἁπλῶς πολλά, ἀλλὰ ἀτέλειωτα. Νὰ δοῦμε δηλαδὴ τὴν ζωή μας ὅπως πραγματικὰ εἶναι: Ὄχι μὲ ἀρχὴ καὶ τέλος, ἀλλὰ μὲ ἀρχὴ χωρίς τέλος.

Καλὴ Χρονιά!   

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου

Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO

τηλ: 2109419643 fax: 2109416425

Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr

 

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο. Στείλε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (δική σου ή φίλων σου) στο «Έχεις Μήνυμα» και γίνε μέτοχός της.

Powered by AcyMailing