Το Έπος του '40 (Γ)

«...Συγκεντρωθήκαμε καὶ ἀποφασίσαμε νὰ γίνει πρῶτα ἐξομολόγηση καὶ κατόπιν θεία λειτουργία καὶ νὰ κοινωνήσουμε ὅλοι... Πράγματι ἦλθε ὁ στρ. ἱερεύς, ἐξομολογήθηκαν ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες καὶ τὸ πρωὶ σὲ μιὰ μεγάλη σπηλιά, ποὺ χωροῦσε 1000 ἄτομα, ἐκάναμε τὴ θεία λειτουργία. Ἔψαλα ἐγὼ μὲ στρατιῶτες, καὶ ὁ π. Χρυσόστομος λειτούργησε. Πρὶν ἀπὸ τὴ Θ. Λ.  μᾶς ὡμίλησε ὡραιότατα καὶ συγκινητικά. Καὶ στὸ «Μετὰ φόβου Θεοῦ» ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Διοικητὴ κοινωνήσαμε ὅλοι.

Δὲν θὰ λησμονήσω ἐκείνη τὴ Θ.Λ. Καθὼς προσήρχοντο οἱ στρατιῶτες γιὰ νὰ κοινωνήσουν ἔκλαιγαν. Καὶ τὰ δάκρυά των ἔπεφταν στὴν ἁγία λαβίδα. Ἔτσι τὸ Αἷμα καὶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀνεμειγνύετο μὲ τὰ δάκρυα τῶν στρατιωτῶν...

Πέρασαν 41 χρόνια ἀπὸ τότε. Δὲν τὸ λησμονῶ. Ἐκεῖνες τὶς μέρες περπάτησε ὁ Θεὸς ἀνάμεσά μας. Τὸν ἔνιωσαν οἱ καρδιὲς ὅλων μας»

(Γεώργιος Παυλίδης Ἀνθ/γός Πυρ. μετέπειτα Μητρ. Νικαίας)

  

 

 

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου
Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO
τηλ: 2109419643 fax: 2109416425
Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr 

 

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο. Στείλε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (δική σου ή φίλων σου) στο «Έχεις Μήνυμα» και γίνε μέτοχός της. Aν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα πατήστε .

Powered by AcyMailing