Μεταμόρφωση: Πίστη και Αγάπη

Με ποια κριτήρια διάλεξε ο Κύριος τους τρεις μαθητές για να τους δείξει την Μεταμόρφωση; Τα κριτήρια ήταν πνευματικά.

Ο Πέτρος διακρινόταν για την πίστη του: Είναι αυτός που έκανε την μεγάλη ομολογία: «ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν· σὺ εἶΧριστὸςΥἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος», κι ο Κύριος του είπε «σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ (τῆς πίστεως) οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν (Ματ. 16, 16-19). Κι όταν τον αρνήθηκε, μετάνιωσε και έκλαψε πικρά. Στην ερώτηση δε του Κυρίου: «ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ· ναὶ Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε» (Ιω. 21, 15).

Στους άλλους δύο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη είχε δώσει το όνομα «βοανεργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς» (Μάρκ. 3, 17), όνομα που χαρακτηρίζει την θερμότητα της αγάπης τους. Πράγματι ο Ιάκωβος είναι ο πρώτος από τους μαθητές που έχυσε το αίμα του για τον Χριστό και ο Ιωάννης είναι εκείνος που χαρακτηρίζεται ως ο μαθητής της αγάπης.

Πίστη και αγάπη προς τον Κύριο, αυταπάρνηση και αφοσίωση στο θέλημά Του, είναι οι προϋποθέσεις για να ανεβούμε στο όρος της Μεταμορφώσεως, για να γίνουμε μέτοχοι της δόξας του, για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών.

  

 

 

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου
Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO
τηλ: 2109419643 fax: 2109416425
Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr 

 

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο. Στείλε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (δική σου ή φίλων σου) στο «Έχεις Μήνυμα» και γίνε μέτοχός της. Aν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα πατήστε .

Powered by AcyMailing