Η Ανάληψις

«Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν,

καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις,

ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ΧριστὲΘεὸς ἡμῶν,

οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος,

καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε·

Ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ’ ὑμῶν»

(Ἀφοῦ ἐκπλήρωσες τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας

καὶ ἀφοῦ ἔνωσες τοὺς ἐπὶ γῆς μὲ τὰ οὐράνια,

ἀνελήφθης μὲ δόξα, Χριστέ, ποὺ εἶσαιΘεός μας,

χωρὶς νὰ χωρίζεσαι ἀπὸ πουθενά, ἀλλὰ μένων πανταχοῦ παρὼν,

καὶ διαλαλεῖς σὲ ὅσους Σὲ ἀγαποῦν:

Ἐγὼ εἶμαι μαζί σας καὶ κανὲνας δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς βλάψει)

 

 

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου
Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO
τηλ: 2109419643 fax: 2109416425
Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr 

 

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο. Στείλε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (δική σου ή φίλων σου) στο «Έχεις Μήνυμα» και γίνε μέτοχός της. Aν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα πατήστε .

Powered by AcyMailing