Πίστη

Πίστη

Δέν ἔχεις Πίστη, ὅταν τά στάχυα σου
προσμένεις νά γενοῦν σιτάρι,
κι ἀπ’ τ’ ἄκαρπο δεντρί πού κέντρωσες,
προσμένεις καρπερό βλαστάρι.
                ...
Πίστη ἔχεις, ὅταν ἀπ’ τό χέρσωμα
κι ἀπ’ τ’ ἀστραποκαμένα ξύλα
προσμένεις τούς καρπούς ὁλόδροσους
καί καταπράσινα τά φύλλα.
                ...
Δέν ἔχεις Πίστη, ὅταν τ’ ἀπόβραδο
προσμένεις νά προβάλουν τ’ ἀστρα,
καί μέ τοῦ πετεινοῦ τό λάλημα
νά φέξειαὐγή ροδογελάστρα.
                ...
Πίστη ἔχεις, ὅταν - ὅσο ἀλόγιστο
καί πλάνονοῦς σου κι ἄν τό ξέρει -
προσμένεις ἥλιο τά μεσάνυχτα
κι ἀστροφεγγιά τό μεσημέρι.
                ...
Δέν ἔχεις Πίστη, ὅταν, πιστεύοντας,
ρωτᾶς τήν κρίση καί τή γνώση,
δέν ἔχεις Πίστη, ὅταν τήν πίστη σου
στό λογικό ἔχεις θεμελιώσει.
                ...
Πίστη ἔχεις, ὅταν κάθε σου ὄνειρο
τό ἀνάφτεις στόν βωμό της τάμα,
κι ἄν κάποιο τάμα σου εἶναι ἀδύνατο,
προσμένεις νά γενεῖ τό θαῦμα. 

(Γεώργιος Δροσίνης)

 

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου

Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO

τηλ: 2109419643 fax: 2109416425

Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr

 

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο. Στείλε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (δική σου ή φίλων σου) στο «Έχεις Μήνυμα» και γίνε μέτοχός της.

Powered by AcyMailing