Συγνώμη!

(Ὁ ἅγιος Διονύσιος συγχωρώντας
τὸν φονέα τοῦ ἀδελφοῦ του)

Τὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας (τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου) ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ δεχθεῖπεσμένος ἄνθρωπος τὴν συγνώμη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀποκαταστήσει καὶ πάλι τὴν σχέση του μαζί Του. Ἡ συγνώμη αὐτὴ προσφέρθηκε δωρεὰν μὲ τὴν ἀπολυτρωτικὴ Θυσία τοῦ Κυρίου. Ὑπάρχει ὅμως μιὰ προϋπόθεση γιὰ νὰ μπορέσειἄνθρωπος νὰ τὴν οἰκειοποιηθεῖ: Νὰ προσφέρει κιἴδιος τὴν συγνώμη του στὸν συνάνθρωπο. Αὐτὸ ἀκούμε τὸν Κύριο νὰ λέει κατηγορηματικά: «Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν» (Ματ. 6, 14-15). Καὶ δὲν παρέλειψε λόγω τῆς σπουδαιότητός της νὰ τὴν προσθέσει καὶ στὴν σύντομη Κυριακὴ προσευχὴ ποὺ μᾶς παρέδωσε γιὰ νὰ μὴν τὴν ξεχνᾶμε καθημερινά: «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματ. 6, 12).

Συγνώμη! Ἴσως ἡ δυσκολότερη χριστιανικὴ ἰδιότητα. Πόσο δυσκολευόμαστε νὰ ζητήσουμε συγνώμη ἀπὸ τοὺς ἄλλους (ἀναγνωρίζοντας τὰ λάθη μας). Καὶ πόσο δυσκολευόμαστε νὰ συγχωρέσουμε κάποιον ποὺ μᾶς ἔφταιξε... Ὅμως εἶναι ὁ μόνος ἀπαραίτητος ὅρος νὰ συγχωρεθοῦμε ἀπὸ τὸ Θεό! Γι' αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸν πρῶτο Κατανυκτινὸ Ἑσπερινὸ τῆς Συγνώμης, μᾶς καλεῖ σὲ συγνώμη γιὰ νὰ μποῦμε στὸ στάδιο τῆς Μ. Σαρακοστῆς.

Συγνώμη, λοιπόν, καὶ καλή Σαρακοστή!

 

 

 

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου
Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡO
τηλ: 2109419643 fax: 2109416425
Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr 

 

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσει μια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο. Στείλε την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (δική σου ή φίλων σου) στο «Έχεις Μήνυμα» και γίνε μέτοχός της. Aν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα πατήστε .

Powered by AcyMailing