Ι. Μ. Αγίων Αποστόλων

Το περιβόλι της μονής των Αγίων Αποστόλων

 

Ο Ναός – Καθολικό των Αγίων Αποστόλων στο ομόνυμο μοναστήρι